Maksullisuus päättynyt/ Ensilumenlatu erittäin hyvässä kunnossa

8.11.2019

Latu on nk ensilumenladun reitille n 1.4 km. Käytettävissä myös luisteluun 3 ja 5 km:n reitit. Latuja ei pystytä vielä ajamaan lumipeitteen vähäisyyden vuoksi