keskiviikkokisat

LAJIT 2021:

 

26.5.

T/P 5,7v 40m ja pituus

T/P 9v 60m ja pituus

T/P 11v 60m ja pituus

T/P 13v 60m pituus

T/P 15v 100m ja pituus

2.6.

T/P 5,7v 40m ja pallon heitto

T/P 9v 60m ja kuula

T/P 11v 60m ja kuula

T/P 13v 60m kuula

T/P 15v 100m ja kuula

16.6.

T/P 5,7v 40m ja renkaan heitto

T/P 9v 60m ja kiekko

T/P 11v 60m ja kiekko

T/P 13v 60m kiekko

T/P 15v 100m ja kiekko

23.6.

T/P 5,7v 40m ja pituus

T/P 9v 60m ja pituus

T/P 11v 60m ja pituus

T/P 13v 60m pituus

T/P 15v 100m ja pituus

7.7.

T/P 5,7v 40m ja turbokeihäs

T/P 9v 60m ja keihäs

T/P 11v 60m ja keihäs

T/P 13v 60m keihäs

T/P 15v 100m ja keihäs

14.7.

T/P 5,7v 40m ja pallon heitto

T/P 9v 60m ja korkeus

T/P 11v 60m ja korkeus

T/P 13v 60m ja korkeus

T/P 15v 100m ja korkeus